Page Number :5

News

Imam Sajjads (fvmh) martyrskap
Imam Sajjads (fvmh) martyrskap
Vi skickar våra kondoleanser för den fjärde Imamen Sajjads (frid vare med honom) martyrskap.
Ett sörjande Iran under tasua-dagen
Ett sörjande Iran under tasua-dagen
På den nionde dagen av muharram och dagen för tasua sörjde det muslimska folket i Iran för Imam Hussein (frid vare med honom) och hans följeslagare i alla städer – var och en med sina egna seder och traditioner.
Missbruk av den respekterade yttrandefrihetsprincipen i Sverige och Danmark
Missbruk av den respekterade yttrandefrihetsprincipen i Sverige och Danmark
Det råder ingen tvekan om vikten och önskvärdheten, och till och med nödvändigheten av yttrandefrihetsprincipen. Yttrandefriheten spelar en oersättlig roll för att förbättra samhället och upprätthålla hälsan och transparensen i sociala interaktioner, och gör det kollektiva livet bättre och sötare. Dessutom kommer bristen på yttrandefrihet att hindra den intellektuella tillväxten och tänkandets dynamik, och skapa grunden för politisk och ekonomisk korruption.
Den inneboende fulheten i fenomenet bokbränning för medborgare och statsmän i Sverige och Danmark
Den inneboende fulheten i fenomenet bokbränning för medborgare och statsmän i Sverige och Danmark
Fenomenet bokbränning är inte en stolthet för någon kultur eller samhälle. Denna bittra händelse på 2000-talet är särskilt ful när det gäller heliga böcker som respekteras och är heliga för miljontals människor. Det är böcker som har varit upphov till bildandet av stora civilisationer, stora religiösa skolor och stora mänskliga samhällen. Ingen civilisation kan skonas från fulheten i sådana skamliga händelser.
Imam Hussein (fvmh) martyrskap: Sörjande under muharram i hela Iran
Imam Hussein (fvmh) martyrskap: Sörjande under muharram i hela Iran
Ceremonier för att markera den heliga islamiska månaden muharram har börjat över hela Iran. Sörjande under muharram är en uppsättning minnesceremonier som främst observeras av shiamuslimer. Händelsen markerar årsdagen av slaget vid Karbala år 680 (61 AH), när Imam Hussein (frid vare med honom) – en dotterson till Guds siste profet Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) – blev martyr då han mördades av Ubaydullah ibn Ziyads styrkor, på order av kalifen Yazid.
Uttalande från Irans kulturcenter i Sverige om kränkning av himmelska böcker
Uttalande från Irans kulturcenter i Sverige om kränkning av himmelska böcker
Här följer ett uttalande på svenska, engelska och persiska från Irans kulturcenter i Stockholm gällande kränkning av Koranen, daterad till 17 juli 2023.
Högtiden id al-mubahala
Högtiden id al-mubahala
Idag, den 24 dhu al-hijja i månkalendern, firar man den historiska mubahala-dagen. I islams historia hänvisar mubahala-dagen till dagen då en debatt hölls mellan islams Profet Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och kristna personer från Najran.
Kharazmis dag och nationaldagen för informationsteknologi
Kharazmis dag och nationaldagen för informationsteknologi
Den 13 juli (22 tir i iranska kalendern) firas nationaldagen för informationsteknologi i Iran, och det är även Muhammad ibn Musa Kharazmis födelsedag. Han var en berömd persisk vetenskapsman, universalgeni, astronom, matematiker, filosof, geograf, historiker under 700- och 800-talet och den islamiska perioden.
Silkesodling i Gilan-provinsen
Silkesodling i Gilan-provinsen
Gilan-provinsen i norra delen av Iran har varit en av de historiska knutpunkterna för serikultur eller sidenodling i Iran sedan lång tid tillbaka. Gilan producerar nästan hälften av landets råa kokonger tack vare dess klimat, vilket bidrar till plantering av mullbärsträd.
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: