38:e Internationella kortfilmsfestivalen i Teheran

  • Händelsestatus : برگزار شده
  • Startdatum : Oct 19 2021
  • Slutdatum : Oct 24 2021
  • Plats : Teheran
38:e Internationella kortfilmsfestivalen i Teheran

38:e Internationella kortfilmsfestivalen hålls mellan 19-24 oktober 2021 i Teheran.

38:e Internationella kortfilmsfestivalen hålls mellan 19-24 oktober 2021 i Teheran.

38:e Internationella kortfilmsfestivalen i Teheran
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: