Page Number :7

News

Iran ny medlem i BRICS
Iran ny medlem i BRICS
Den viktigaste indikatorn i denna grupp är de ekonomiska, finansiella och monetära funktionerna, såväl som medlemmarnas transregionala omfattning och globalitet och dess inflytande, och därför är gruppen känd som ”De nya ekonomiska makterna”.
Salman Farsis minnesdag
Salman Farsis minnesdag
Den åttonde safar, år 35 AH, är årsdagen av bortgången av den store persiske följeslagaren till den Helige Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) – Salman Farsi. Han är den som Profeten (Gvhf) ansåg tillhöra Ahl al-Bayt (fvmd) och sa: ”Salman är från oss Ahl al-Bayt.”
Imam Hassans (fvmh) martyrskap enl. en tradition
Imam Hassans (fvmh) martyrskap enl. en tradition
Vi beklagar sorgen för Imam Hassans (fvmh) martyrskap! (Baserat på en tradition)
En analys av ayatolla Khameneis uttalande om koranbränning
En analys av ayatolla Khameneis uttalande om koranbränning
I denna artikel presenteras Dr Ali Akbar Ziais analys av ayatolla Khameneis uttalande om koranbränningarna i Sverige och Danmark.
Abu Ali Sinas dag och läkarnas dag
Abu Ali Sinas dag och läkarnas dag
Vi gratulerar på Abu Ali Sinas dag och läkarnas dag.
Allamah Majlisis dag
Allamah Majlisis dag
Den 30 mordad (21 augusti) är dagen för åminnelse av Allamah Majlisi.
Världsfotografidagen
Världsfotografidagen
I den gregorianska kalendern kallas den 19 augusti för ”världsfotografidagen” (World Photography Day). Anledningen till detta namn går tillbaka till 1839, då den franska regeringen beslutade att introducera ”fotografi” som en konst för världens folk vid en stor sammankomst i Paris.
”Muharram-stadens” första sorgeceremoni
”Muharram-stadens” första sorgeceremoni
Samtidigt med ankomsten av den tredje dekaden av månaden muharram, hölls de första rituella sorgeceremonierna över huvudstaden Teheran under titeln ”muharram-staden” vid Teherans Frihetsrondell (Meidan-e Azadi), med ansträngningar från kulturhuvudkontoret i Teherans kommun.
Esfahans Qalamkari tar plats på World Crafts Councils lista
Esfahans Qalamkari tar plats på World Crafts Councils lista
Qalamkari från Esfahan, ett gammalt sätt att trycka motiv på tyger, har hamnat på World Crafts Councils lista över kulturarv.
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: