Om oss

Stockholm
Dr. Seyed Zia Hashemi
Dr. Seyed Zia Hashemi (Irans kulturattaché i Stockholm)
Stockholm (Stockholm)
Kulturrepresentationens historia

Kort om kulturcentrets historia

 

Irans kulturcenter i Stockholm är en av de iranska organisationerna som är anslutna till ministeriet för kultur och islamisk vägledning, och grundades 1995.

 

Nuvarande kulturattaché

 

 

Seyed Zia Hashemi är professor vid Teherans universitet och iransk kulturrådgivare i Sverige (Skandinavien)

 

Han avslutade sin grund- och gymnasieutbildning i Yasuj och Shiraz, och tog examen i matematik och fysik 1988.

 

År 1990 började han Teherans universitet genom att nå den första rangen i det nationella inträdesprovet inom området samhällsvetenskap. År 1994, efter att ha avslutat sin kandidatexamen, erhöll han den första rangen i det nationella provet inom området sociologi. Därefter fortsatte han sina studier vid Teherans universitet. 2004 tog han examen i doktorandprogrammet i sociologi vid Teherans universitet.

 

Samma år blev han medlem i sociologigruppen på Teherans universitet, och är för närvarande medlem i fakulteten och docent i sociologi vid Teherans universitet. Från 2007 till 2013 var han chef för Institutet för samhällsstudier och forskning på Teherans universitet, och från 2013 till 2017 var han biträdande minister för kultur och sociala frågor vid ministeriet för vetenskap, forskning och teknik.

 

Han var ansvarig för vetenskapsministeriet från augusti till november 2017. Från december 2017 till juni 2020 var han verkställande direktör för Irans nyhetsbyrå IRNA, och från november 2020 började han sitt arbete som kulturrådgivare för Iran i Stockholm.

 

Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat sex böcker och fler än 30 vetenskapliga artiklar, och har handlett fler än 40 doktors- och kandidatavhandlingar vid iranska universitet.

Fullständig beskrivning av kontorsverksamhet

Kulturcentrets aktiviteter

 

Irans kulturcenter i Stockholm arbetar med syfte att fördjupa, utveckla och höja nivån av kulturella relationer mellan Iran och Sverige.

 

Centrets jobbar för att introducera dagens Iran, särskilt för att förklara Irans fundament och även att introducera Irans forntida iranska och islamiska civilisations historia och kultur, studier om gemensamma kulturella, litterära och konstnärliga förbindelser och undertecknande av gemensamma samarbetsavtal med statliga, akademiska, religiösa, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga organisationer i Sverige.

 

Centret jobbar även för att organisera vetenskapliga och internationella konferenser, bedriva kulturell och vetenskaplig forskning, hålla kulturveckor och filmveckor i olika städer i Sverige, genomföra medie- och turismsamarbete, etablera och stödja lärosäten för det persiska språket och litteraturen och iranistik vid universitet, hålla persiska språkkurser, skicka studenter och professorer till Iran för att delta i utbildningskurser.

 

Några av centrets andra aktiviteter är att trycka och publicera böcker på svenska som introducerar Irans historia, kultur och konst, hålla olika utställningar inom området iransk konst, historia och samtida verk, bjuda in iranska traditionella och klassiska musikgrupper att uppträda i olika program, hålla nationella ceremonier, speciellt firande nowruz och delta i internationella utställningar.

 

Dessutom har kulturcentret ett bibliotek som är tillgängligt för entusiaster och forskare. Biblioteket innehåller mer än 2000 tusen titlar av böcker om olika ämnen, särskilt på persiska och persisk litteratur.

 

Islamic Culture and Relations Organisation

 

Islamic Culture and Relations Organisation (ICRO; persiska: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) är en av de iranska organisationerna som är anslutna till ministeriet för kultur och islamisk vägledning; och bildades 1995. ICRO:s huvudansvar är inom området kulturaktiviteter (utanför Iran), och Mehdi Imanipour är chef för organisationen. Bland målen för "Islamisk kultur och kommunikationsorganisation" är kortfattat följande:

 

Utöka/stärka kulturella relationer med olika länder och etniska grupper, särskilt med islamiska länder; tillhandahålla situationer för enhet bland muslimer i världen; korrekt introduktion av Ahl al-Bayts (fvmd) skola i ämnet tro/rättsvetenskap/etik; och så vidare.

 

Medlemmar

 

ICRO har två pelare, bestående av chefen för organisationen och "Högsta rådet". Högsta rådet består av 11 medlemmar som utses genom dekret av Irans högste ledare, Seyyed Ali Khamenei; inklusive:

 

  • - Tre vetenskapliga/kulturella personligheter som väljs av den högste ledaren; Biträdande för internationella relationer vid Irans högste ledares kontor; och organisationens chef. 
  • - Minister för kultur och islamisk vägledning (rådets ordförande) och utrikesminister.
  • - Chef för Irans sändningar.
  • - Islamiska utvecklingsorganisationens chef.
  • - Generalsekreterare för World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought
Kulturattachéer
Kontorets plats
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: