Page Number :1

News

Imam Husseins, mästaren Abbas och Imam Sajjads (fvmd) välsignade födelsedagar
Imam Husseins, mästaren Abbas och Imam Sajjads (fvmd) välsignade födelsedagar
Vi gratulerar alla på Imam Husseins, mästaren Abbas och Imam Sajjads (fvmd) välsignade födelsedagar!
Islamiska revolutionens seger 45 år
Islamiska revolutionens seger 45 år
Från den 17:e till den 22:e bahman 1357 SH (1979) passerade Iran en av de exceptionella perioderna i världens politiska historia. Under dessa dagar stod två regeringar mot varandra i samma centrum utan någon gränsdragning; en regering som förlorat sitt stöd och sin legitimitet och berövats militär makt och stod inför en enorm revolution. Och en annan regering som förlitade sig på ledningen av revolutionen för miljontals människor, som bara var beroende av folkets armé istället för militär makt.
Den Helige Profetens (Gvhf) mabath största dagen i mänsklighetens historia
Den Helige Profetens (Gvhf) mabath största dagen i mänsklighetens historia
Den Helige Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) sändes av Gud den Allsmäktige för att vägleda folket vid fyrtio års ålder.
Imam Kazims (fvmh) martyrskapsdag
Imam Kazims (fvmh) martyrskapsdag
Imam Musa Kazim (frid vare med honom) föddes år 128 AH och förgiftades och blev martyr år 183 AH på order av Harun al-Rashid. Hans martyrskap sammanfaller i år 2024 med kvällen till den 6 februari.
Nytt rekord i Irans rymdindustri - 3 satelliter skickades samtidigt
Nytt rekord i Irans rymdindustri - 3 satelliter skickades samtidigt
På 8 bahman (för 8 dagar sedan) lanserades ”Mehda”-satelliten i en 450 graders omloppsbana tillsammans med två nanosatelliter och placerades framgångsrikt i omloppsbanan. Detta är för första gången som rymdexperter sätter tre inhemska satelliter i omloppsbana samtidigt med en inhemsk satellitbärare.
Grattis på början på revolutionens Fajr-dekad
Grattis på början på revolutionens Fajr-dekad
Den 12 bahman är årsdagen av imam Khomeinis ankomst till Iran och början av revolutionens Fajr-dekad.
Heliga Zaynabs (fvmh) bortgång
Heliga Zaynabs (fvmh) bortgång
Kondoleanser för Heliga Zaynabs (frid vare med henne) bortgång.
Safi al-Din al-Urmawi - Musikens geni
Safi al-Din al-Urmawi - Musikens geni
Sheikh Safi al-Din al-Urmawi var en av de stora musikforskarna, vars böcker fortfarande undervisas på många prestigefyllda universitet och musikakademier i världen.
Väggmålningen vid Enqelab-rondellen ändrades för fars dag
Väggmålningen vid Enqelab-rondellen ändrades för fars dag
I samband med Imam Alis (fvmh) välsignade födelsedag och fars dag, sattes den senaste väggmålningen upp vid Enqelab-rondellen i Teheran.
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: