15:e Internationella gatuteaterfestivalen Marivan

  • Händelsestatus : برگزار شده
  • Startdatum : Oct 23 2021
  • Slutdatum : Oct 28 2021
  • Plats : Marivan, Kordestan, Iran.
15:e Internationella gatuteaterfestivalen Marivan

15:e Internationella gatuteaterfestivalen Marivan hålls mellan 23-28 oktober i Marivan, Iran.

15:e Internationella gatuteaterfestivalen Marivan hålls mellan 23-28 oktober i Marivan, Iran. Grupper från Iran och andra länder deltar i festivalen och tävlar mot varandra. För mer information, vänligen besök http://www.mariwanfestival.com/

15:e Internationella gatuteaterfestivalen Marivan


Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: