• Apr 15 2023 - 02:56
  • 74
  • Studietid : Less than one minute

Internationella Qudsdagen i Irans provinser

Ceremonin för Internationella Qudsdagen (14 april 2023) hölls samtidigt som den sista fredagen i månaden ramadan, till stöd för det förtryckta men starka folket i Palestina runtom i hela Iran.

Internationella Qudsdagen i Irans provinser
Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinserInternationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser Internationella Qudsdagen i Irans provinser

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: