• Jul 30 2023 - 11:34
  • 98
  • Studietid : Less than one minute

Imam Sajjads (fvmh) martyrskap

Vi skickar våra kondoleanser för den fjärde Imamen Sajjads (frid vare med honom) martyrskap.

Imam Sajjads (fvmh) martyrskap

Imam Ali ibn Hussein (fvmh), känd som Imam Sajjad och Imam Zayn al-Abidin (De tillbedjandes ornament), är son till Imam Hussein (fvmh) och shiamuslimernas fjärde Imam. Imamen (fvmh) hade ansvar för det gudomliga ledarskapet i ungefär 34 år. Boken ”Sahifa Sajjadiyya” är det viktigaste verk av denna ädle Imam. Imamen (fvmh) är begravd i begravningsplatsen al-Baqi i dagens Saudiarabien, bredvid Imam Hassan, Imam Baqir och Imam Sadiq (fvmd). Deras helgedom förstördes för länge sedan av saudierna.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Imam Sajjads (fvmh) martyrskap

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: