• May 15 2023 - 19:51
  • 105
  • Studietid : Less than one minute

Imam Sadiqs (fvmh) martyrskap

Vi beklagar sorgen för Imam Sadiqs (fvmh) martyrskap!

Imam Sadiqs (fvmh) martyrskap

Jafar ibn Muhammad känd som Imam Jafar Sadiq (frid vare med honom) (83–148 AH) är shiamuslimernas sjätte Imam. På grund av umayyadstyrets svaghet hade Imam Sadiq (fvmh) mycket mer vetenskaplig aktivitet än andra shiaimamer.

 

Imamens (fvmh) elever och återberättare var 4 000 personer i antalet. De flesta av Ahl al-Bayts (fvmd) återberättelser är från Imam Sadiq (fvmh), och därför kallas den shiaimamitiska inriktningen för Jafari.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: