• May 9 2023 - 08:59
  • 159
  • Studietid : Less than one minute

Firande av Sheikh Kulaynis dag

9 maj är dagen för åminnelse av den store lärde Sheikh Kulayni.

Firande av Sheikh Kulaynis dag

Abu Jafar Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq Kulayni Razi (född 255/868–9, avliden 329/941), känd som ”Kulayni Razi” är författare till boken al-Kafi och var en stor shiamuslimsk lärd. Enligt rapporter föddes han efter den elfte Imamen Askaris (frid vare med honom) martyrskap och under Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) tid, och hade träffat några hadithförmedlare som hörde hadither direkt från Imam Askari (fvmh) eller Imam Hadi (fvmh).

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Firande av Sheikh Kulaynis dag Firande av Sheikh Kulaynis dag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: