• Nov 30 2022 - 14:08
  • 270
  • Studietid : Less than one minute

Sheikh Mufids dag

Den 30 november 2022 är dagen för åminnelse av Sheikh Mufid, som är en av de största lärda inom shiaislam och islam.

Sheikh Mufid

Bland de islamiska lärda finns det stora personer som har haft en stor inverkan på framstegen för gudomliga dekret i samhällen och har lämnat beständiga verk efter sig. Sheikh Mufid är bland sådana forskare.

 

Hans namn är Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man ibn Abd al-Salam och hans smeknamn är Abu Abdullah, och han föddes den 11:e dhu al-qa’dah (Imam Ali ibn Musa Rezas (fvmh) födelsedag) år 336 AH.

 

Sheikh Mufid var lärare för Sheikh Tusi och Seyyed Morteza Alam al-Huda. Han var en shiitisk rättslärd och teolog som var väl insatt i teologi, och den shia-teologiska skolan nådde sin höjdpunkt under hans tid.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Sheikh Mufid

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: