• Apr 23 2023 - 15:16
  • 221
  • Studietid : 1 minute(s)

Sheikh Bahais dag

Idag den 23 april är det Sheikh Bahais åminnelsedag, och nationella entreprenörs- och arkitektdagen.

Staty av sheikh Bahai

Sheikh Bahai var en berömd vetenskapsman på 900- och 1000-talet AH, och var expert och sin tids mästare på filosofi, logik, astronomi och matematik. Omkring 95 böcker och avhandlingar om politik, hadith, matematik, etik, astronomi, mystik, rättsvetenskap, ingenjörskonst, konst och fysik har lämnats av Sheikh Bahai.

 

Som ett erkännande av Sheikh Bahais tjänster till astronomivetenskapen utsåg UNESCO år 2009 till året av astronomi och Sheikh Bahai.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: