• Apr 21 2023 - 14:13
  • 90
  • Studietid : Less than one minute

Saadis minnesdag

Den första dagen i månaden ordibehesht i iraniernas nationella kalender är Saadis minnesdag och födelsedag. Saadi är känd som Talets mästare av kulturexperter.

Saadis minnesdag
Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag Saadis minnesdag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: