• Jul 26 2023 - 15:33
  • 105
  • Studietid : 1 minute(s)

Missbruk av den respekterade yttrandefrihetsprincipen i Sverige och Danmark

Det råder ingen tvekan om vikten och önskvärdheten, och till och med nödvändigheten av yttrandefrihetsprincipen. Yttrandefriheten spelar en oersättlig roll för att förbättra samhället och upprätthålla hälsan och transparensen i sociala interaktioner, och gör det kollektiva livet bättre och sötare. Dessutom kommer bristen på yttrandefrihet att hindra den intellektuella tillväxten och tänkandets dynamik, och skapa grunden för politisk och ekonomisk korruption.

Missbruk av yttrandefrihet #israel #Palestina #Sverige #Danmark #Koranen

Men bevarandet och fortsättningen av denna viktiga och livsviktiga princip i samhället, kräver att ett bra genomförande av den beskyddas. Utan tvekan är skyddet av alla viktiga fenomen och kapital ett villkor för dess överlevnad och fortsättning, och missbruket av någon kulturell princip och social lag kommer att vara en av huvudfaktorerna för dess svaghet och tillbakagång. Detta faktum är sant även för ett viktigt och hedervärt fenomen som religion. Religionernas historia visar att extrem, fanatisk, vidskeplig eller instrumentell användning av religiösa läror har fått människor att isolera sig och fly från dem. Kyrkans historia i Europa är den mest uppenbara symbolen och exemplet på detta.

 

För att man därmed ska kunna bevara och skydda den viktiga principen om yttrandefrihet – som är en av grundpelarna i den nya civilisationen i väst och naturligtvis en av dess stoltheter – kräver den noggrannhet och kontroll över konsekvenserna och skadorna av dess instrumentella användning och missbruk. Det kan få konsekvenser som gradvis kan börja motverka yttrandefriheten själv och uppmuntra en del av samhället att motsätta sig den.

 

De senaste händelserna i Sverige och Danmark angående attacken mot Koranen och andra heliga böcker – som inte kan godkännas av någon rationell kultur och samhälle – är ett exempel på instrumentell och felaktig användning av den respektabla och ädla principen om yttrandefrihet. Det har skapat en möjlighet för opinionsbildare, lagstiftare och beslutsfattare att vidta åtgärder för att förklara exemplen på yttrandefrihet och reflektera över grunderna för dess missbruk, och med vederbörlig noggrannhet och innan det är för sent, förhindra bildandet av en destruktiv trend som framför allt siktar på Sveriges och Danmarks relativt lugna och framgångsrika samhällens nationella och sociala intressen.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: