• Feb 4 2023 - 02:15
  • 187
  • Studietid : Less than one minute

Iran markerar nationella rymdteknikdagen

Iran markerade den nationella rymdteknikdagen eftersom det är bland de nio länder i världen som framgångsrikt har skjutit upp satelliter självständigt.

Iran markerar nationella rymdteknikdagen

Iran är det nionde landet i världen efter Sovjetunionen, USA, Frankrike, Japan, Kina, Storbritannien, Indien och den sionistiska regimen som framgångsrikt har skjutit upp en satellit självständigt.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: