• May 1 2023 - 08:36
  • 81
  • Studietid : Less than one minute

Internationella arbetardagen

Internationella arbetardagen sammanfaller med den första dagen i maj varje år i den gregorianska kalendern. Denna dag hålls i månaden ordibehesht år 1402 SH (maj 2023).

Internationella arbetardagen

Arbetare har en speciell plats i samhället och är huvudfaktorn i varje samhälles rörelse mot excellens, tillväxt och välstånd. Varje framsteg som uppnås på livets väg är resultatet av intellektuell tillväxt och dynamik. Således, i alla samhällen där arbetarnas förmåga och konst används tillsammans med bättre tänkande och eftertanke, kommer framstegen och utvecklingen att fördubblas.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Internationella arbetardagen

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: