• Apr 11 2023 - 18:59
  • 204
  • Studietid : Less than one minute

Imam Alis (fvmh) martyrskap

Vi beklagar sorgen för den första shiaimamen och muslimernas fjärde kalif Alis (frid vare med honom) martyrskap, som skedde under den stora qadr-natten i den heliga månaden ramadan. Qadr-natten är den viktigaste natten under året i islam.

Imam Alis (fvmh) martyrskap

Imam Ali (fvmh) blev martyr under den 21:e dagen i månaden ramadan då han attackerades med svärd bakifrån då han bad till Gud i moskén. Vid 63 års ålder, år 40 AH, blev Imamen (fvmh) martyr i Kufa-moskén av kharijiten Ibn Muljam Muradis förgiftade svärd. Imamens (fvmh) helgedom i Najaf är värd för många pilgrimer från hela världen.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Imam Alis (fvmh) martyrskap

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: