• May 18 2023 - 08:09
  • 180
  • Studietid : Less than one minute

Hakim Omar Khayyams minnesdag

Den 18 maj är Hakim Omar Khayyam Nayshaburis minnesdag. Han var en berömd iransk poet, filosof, matematiker, astrolog och läkare.

Hakim Omar Khayyams minnesdag

Khayyam Nayshaburi var en av de stora vetenskaps- och litteraturforskarna under 1000-talet och 1100-talet, och föddes den 28 ordibehesht år 1048 (427 SH) enligt en källa. Hakim Abu al-Fath Omar Ibn Ibrahim är känd som en rationalistisk poet över hela världen eftersom han uttryckte sina djupa filosofiska tankar i form av det vältaliga Rubaiyat, och komponerade verser som är ett tydligt exempel på vältalighet, flyt och hög mening.

 

Den 28 maj, dagen för åminnelse av Hakim Omar Khayyam, finns registrerad i den iranska kalendern.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Hakim Omar Khayyams minnesdag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: