• May 21 2023 - 13:09
  • 109
  • Studietid : Less than one minute

Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom

Ceremonin för att byta flagga på kupolen i Heliga Fatima Masumas (frid vare med henne) helgedom, hölls med anledning av början av storhetens dekad (dahe-ye keramat) och Heliga Fatima Masumas (fvmh) födelsedag, på lördagskvällen (20 maj 2023) i närvaro av följare till familjen av felfrihet och renhet – Ahl al-Bayt (fvmd).

Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom
Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom Flaggbyte i Heliga Masumas (fvmh) helgedom

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: