• Apr 14 2023 - 08:29
  • 68
  • Studietid : Less than one minute

Firande av Attar Neyshaburi

Idag firar man Attar Neyshaburis dag i Iran. Sheikh Attar Neyshaburi (1145–1221) var en berömd persisk poet, skribent och mystiker från Neyshabur som hade ett enorm inflytande på persisk poesi.

I Iran firar man Sheikh Farid al-Din Attar Neyshaburi den 25 farvardin (14 april). Hans far sålde medicin och var en så kallad attar (apotekare), och han själv började jobba med sin fars yrke. Han reste till Indien, Irak, Levanten och Egypten för att inhämta kunskap, och återvände sedan till Neyshabur.

 

Han var bekant med olika läror som Koranen, hadith, rättsvetenskap, korantolkning, traditionell medicin, astronomi och teologi vilket kan skådas i hans verk. Han dödades under mongolernas invasion. Hans mausoleum ligger i Neyshabur.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: