• May 15 2023 - 08:23
  • 213
  • Studietid : Less than one minute

Ferdowsis dag

Ferdowsi – Det persiska språkets frälsare och civilisationers länk.

Ferdowsis dag

Den 15 maj är dagen för att högtidlighålla Hakim Abu al-Qasem Ferdowsi – den berömde episke poeten från Iran, som gav liv åt det persiska språket med sitt stora verk ”Shahnameh” och vars namn kommer att förbli för evigt i det persiska språkets historia.

 

Alla iranier står i tacksamhetsskuld till den store mannen från Tus för det språk de har för att uttrycka sina känslor, lycka, sorg och slutligen att tala med. Han är en dyrbar poet vars berömmelse har passerat gränserna och hans Shahnameh lyser över Iran och världens episka litteratur.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: