• Jun 6 2022 - 13:36
  • 231
  • Studietid : Less than one minute

Ahmad ibn Musa Shah Cheraghs (fvmh) dag

Den 6 juni (6 dhi al-qa'da i islamiska kalendern) firar man Ahmad ibn Musa Shah Cheraghs (fvmh) dag i Iran. Han firas som juvelen i Ahl al-Bayts (frid vare med dem) tredje helgedom i Iran i staden Shiraz.

Ahmad ibn Musa Shah Cheraghs (fvmh) dag

Shah Cheragh är Irans tredje mest populära pilgrimsdestination efter de stora helgedomarna i Mashhad och Qom. Seyyed Mir Ahmad (fvmh), en av Imam Rezas (fvmh) bröder, är begravd i Shah Cheraghs helgedom.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Ahmad ibn Musa Shah Cheraghs (fvmh) dag Ahmad ibn Musa Shah Cheraghs (fvmh) dag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: