Masnavi

Masnavi

Masnavi

Masnavi eller Masnavi-ye-Ma'navi är en omfattande dikt skriven på persiska av Jalal al-Din Muhammad Balkhi, även känd som Rumi. Denna bok består av 26 000 versmått (bayt) eller 50 000 rader och sex volymer. Den har ansetts av många kommentatorer som den största mystiska poesin i världslitteratur. Det är en av de bästa böckerna i mystiklitteratur och iranska visdomar på gammal persiska efter islams ankomst. I den här boken berättas 424 berättelser på raken på ett allegoriskt sätt om människans svårigheter att nå Gud.

Namn Masnavi
Land Iran
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: