Hafez diktsamling Divan

Hafez diktsamling Divan

Hafez diktsamling Divan

Hafez Divan är en diktsamling tillhörande den mest populära persiske poeten. Om en poesibok hittas i ett persiskt hem, är det sannolikt att den är Hafez Divan. Många av hans rader har blivit kända talesätt, och det är få iranier som inte kan recitera några av hans texter, helt eller delvis, utantill.

Namn Hafez diktsamling Divan
Land Iran
FörfattareHafez
TypOrganized
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: