• May 20 2023 - 21:11
  • 166
  • Studietid : Less than one minute

Heliga Fatima Masumas (fvmh) födelsedag

Vi gratulerar på Heliga Masumas (frid vare med henne) födelsedag, början av storhetens dekad (dahe-ye keramat) och döttrarnas dag!

Heliga Fatima Masumas (fvmh) födelsedag

Heliga Fatima Masuma (fvmh) föddes den första dagen i månaden dhu al-qada år 173 AH, 25 år efter den åttonde Imamen Rezas (fvmh) födelse i staden Medina.

 

Bland de nobla barnen till Imam Musa ibn Jafar (fvmh) har två av hans barn, nämligen Imam Reza (fvmh) och Heliga Fatima Masuma (fvmh) med titeln Masuma (Felfri), haft speciella egenskaper för att fortsätta det gudomliga ledarskapets spår från fadern.

 

Heliga Masuma (fvmh) var inte felfri i den mening som används för profeter och Imamer, men hon hade en hög själsrenhet och andliga fullkomligheter, på ett sådant sätt att hennes pilgrimer lovats paradiset.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Heliga Fatima Masumas (fvmh) födelsedag Heliga Fatima Masumas (fvmh) födelsedag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: