Kallelse för 13:e internationella filmfestivalen 100

  • Startdatum : Jan 20 2023
  • Slutdatum : Jan 20 2023
  • Plats : Teheran
Kallelse för 13:e internationella filmfestivalen 100

Kallelsen till den 13:e internationella filmfestivalen 100 publicerades i Kurdistan.

 Alla kurdiska artister är inbjudna att delta i detta viktiga internationella evenemang inom kortfilmsområdet. Deadline för att skicka verk till festivalen är i slutet av dey (20 januari) i år.

Kallelse för 13:e internationella filmfestivalen 100
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: