Åttonde internationella Arbain-utmärkelsen

  • Startdatum : Aug 22 2022
  • Slutdatum : Sep 22 2022
  • Plats : Karbala
Åttonde internationella Arbain-utmärkelsen

Sekretariatet för den 8:e internationella Arbainutmärkelsen tillkännagav en kallelse till att ta emot verk från pilgrimer under arbain i ämnena foto, film, reseskildring, aktiva på internet, böcker och översättning.

 

Med hänsyn till Martyrernas mästare Imam Husseins (fvmh) arbains unika och värdefulla andliga kapacitet, som åtföljs av en mångmiljonsmanifestation av sina hängivna följare från hela världen, beslutades det år 2014 att hålla en internationell tävling för att visa manifestationerna av detta enorma kulturella, religiösa och internationella evenemang för världen på ett lämpligt sätt.

 

De som är intresserade kan skicka sina verk (fram till 22 september) till sekretariatet genom att besöka webbplatsen intlarbaeen.com.

Åttonde internationella Arbain-utmärkelsen


Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: