Shushtars historiska hydrauliska system

Shushtars historiska hydrauliska system

Shushtars historiska hydrauliska system

Shushtars historiska hydrauliska system är ett komplext bevattningssystem i staden Shushtar från akamenidernas och sassanidernas tid. Den består av 13 dammar, broar, kanaler och strukturer som fungerar tillsammans som ett hydrauliskt system. Delar av bevattningssystemet sägs ursprungligen datera till tiden för Darius, en akemenisk kung av Iran. Denna komplexa struktur används främst för bevattning av jordbruksområden. Några av de viktigaste komponenterna i detta hydrauliska system är underjordiska kanaler som utför vattenöverföringsarbete till olika sektioner.

 

Shushtars historiska hydrauliska system registrerades på UNESCO:s lista över världsarv 2009 (med nummer 1315) och är Irans 10:e kulturarv som är registrerat på FN:s lista. Platsen har hänvisats till som "ett mästerverk av kreativt geni" av UNESCO. Den berömda franska arkeologen Madame Jane Dieulafoys nämnde i sin reseskildring detta område som det största industriella komplexet före den industriella revolutionen.

Namn Shushtars historiska hydrauliska system
Land Iran
Historisk periodAkamenidernas och sassanidernas tid; 5:e århundradet f. Kr.
Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: