• May 22 2022 - 12:52
  • 288
  • Studietid : Less than one minute

Mulla Sadras dag

Idag den 22 maj firar man Mulla Sadras (Sadr al-Mutallihin) dag i Iran. Han var en mycket känd shiamuslimsk mystiker, filosof och teolog från Shiraz, Iran under 1500-1600-talet e. Kr.

Mulla Sadras dag

Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim Shirazi (1571/2 e. Kr. - 1635/40 e. Kr. 1050 AH), mer allmänt känd som Mulla Sadra och Sadr al-Mutallihin, var en tolvimamitisk shiamuslimsk mystiker, filosof, teolog och lärd från den iranska staden Shiraz. Han var grundaren av den filosofiska skolan al-Hikmat al-muta'aliyah som den tredje viktiga filosofiska skolan i den islamiska världen. Enligt Oliver Leaman är Mulla Sadra kanske den enskilt viktigaste och mest inflytelserika filosofen i den muslimska världen under de senaste fyrahundra åren. Mulla Sadra lämnade världen i Basra, Irak. Men enligt shiitisk tradition fördes hans kropp till Najaf i Irak där Imam Alis (frid vare med honom) helgedom ligger.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: