• Nov 21 2022 - 15:07
  • 216
  • Studietid : Less than one minute

Farabis dag och filosofins och visdomens dag

Idag den 21 november är dagen för åminnelse av Farabi i Irans kalender. Idag firas även filosofins och visdomens dag.

Farabis dag och filosofins och visdomens dag

Farabi (född ca 872) är i väst känd som Alpharabus eller Alfarabi. Han var en berömd iransk islamisk filosof och vetenskapsman. Han var grundaren till islamisk filosofi samt islamisk musik. Den store Avicenna föddes 30 år efter Farabis bortgång.

 

Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farabi föddes i Faryab i dagens Afghanistan år 259 AH. Han var ett av de genier som dök upp i en mycket känslig historisk tid och kunde lämna en djup och betydande inverkan på senare tänkares tänkande.

Stockholm Sweden

Stockholm Sweden

Bilder

Farabis dag och filosofins och visdomens dag

Skriv din kommentar.

Skriv in din text och tryck på Enter

Ändring av teckenstorlek:

Ändra ordavstånd:

Ändra linjehöjd:

Ändra mustyp: